logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Górna Odra

Menu podmiotowe

Godziny urzędowania
O firmie
Organizacja spółki
Organy spółki

Menu przedmiotowe

Status prawny
Informacje bieżące
Reklamacje
Zgłaszanie awarii
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej
Nabór pracowników
Jakość wody
Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Krzyżanowice
Przyłącza wodociągowe
Przyłącza kanalizacyjne
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Przetargi nie objęte Ustawą Pzp

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [258353]